Publications

Monographs

 

Human Rights as Ethics, Politics, and Law. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2014.

 

Kamp med förnuftet. Rysk kritik av västerländsk rationalism. Skellefteå: Artos, 2009.

 

Och på en enda kyrka. Ortodox etik i ekumenisk dialog. Skellefteå: Artos, 2003.

 

Etikens ontologiska grund. En analys av Lev Karsavins personalism. Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag, 2000.

 

Edited Volumes

 

“Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning” (med Anna-Sara Lind) och “De mänskliga rättigheterna i en demokrati”. I Anna-Sara Lind och Elena Namli (red.), Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige. Studentlitteratur, Lund 2017.

 

Jewish Thought, Utopia, and Revolution. Amsterdam: Rodopi, 2014 (with Jayne Svenungsson and Alana M. Vincent).

 

Power and Legitimacy: Challenges from Russia. New York: Routledge, 2012, 2014 (paperback) (with Per-Arne Bodin and Stefan Hedlund).

 

Religion och politik i Ryssland. Uppsala: Swedish Science Press, 2012 (with Ingvar Svanberg).

 

Etiska undersökningar. Om samhällsmoral, etisk teori och teologi. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2010 (with Per Sundman and Susanne Wigorts Yngvesson).

 

Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga rättigheter, Lund: Studentlitteratur, 2005 (with Göran Gunner).

 

Book Chapters

 

“Orthodox Theology: Politics and Power”. In Kristina Stoeckl, Aristotle Papanikolaou, Ingeborg Gabriel (ed.): Political Theologies in Orthodox Christianity: Common Challenges – Divergent Positions. Bloomsbury T&T Clark, New York 2017.

 

“Human Dignity and Protection of Rights: An Argument Against Legalistic Reductionism”. In Thomas, Günter and Springhart, Heike: Responsibility and the Enhancement of Life. Essays in Honor of William Schweiker. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2017, pp. 53-68.

 

“Frälser skönheten världen? En reflektion över den ryska teologins särart.” Med blicken österut: Hyllningsskrift till Per-Arne Bodin. Eds. Per Ambrosiani, Elisabeth Löfstrand and Ewa Hellman-Teodorowicz. Skellefteå: Artos, 2014.

 

“Jewish Rationalism, Ethics, and Revolution: Hermann Cohen in Nevel.” Jewish Thought, Utopia, and Revolution. Eds. Elena Namli, Jayne Svenungsson and Alana M. Vincent. Amsterdam: Rodopi, 2014.

 

“Powerful Rationality or Rationality of Power?: Reflection on Russian Skepticism Towards Human Rights.” Power and Legitimacy. Challenges from Russia. Eds. Per-Arne Bodin, Stefan Hedlund and Elena Namli. London: Routledge, 2012.

 

“Religion och politik i Ryssland.” Religion och politik i Ryssland. Eds. Elena Namli and Ingvar Svanberg. Uppsala: Swedish Science Press, 2012.

 

“You Shall Not Commit Murder: The Ambiguity of God and the Character of Moral Responsibility.” Ambiguity of the Sacred: Phenomenology, Politics, Aesthetics. Jonna Bornemark and Hans Ruin. Eds. Stockholm: E-print, 2012.

 

“Teologisk kunskap, förnuft och uppenbarelse.” Systematisk teologi. En introduktion. Eds. Mattias Martinson, Ola Sigurdson, and Jayne Svenungsson. Stockholm: Verbum, 2007.

 

“Diskriminering som utmaning för teologin.” Människa är ditt namn. Om mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet och teologi. Ed. Göran Gunner. Stockholm: Verbum, 2007.

 

“Etik som an-svarets omöjlighet.” Källarhändelser. Forum – nutidplats för kultur. Ed. Anna Bengtsson. Stockholm: Ersatz, 2007.

 

“Rättigheter i en postmodern värld.” Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga rättigheter. Eds. Göran Gunner and Elena Namli. Lund: Studentlitteratur, 2005.

 

“Mänskliga rättigheter ur ett filosofiskt perspektiv.” Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga rättigheter. Eds. Göran Gunner and Elena Namli. Lund: Studentlitteratur, 2005.

 

Articles

 

“Universal Rights versus Sharia? Reflections on the Moral and Legal Dimensions of Human Rights Law and Sharia.” Religion and Human Rights 8.2 (2013): 139-161.

 

“Två ryska röster om krig och fred. En reflektion över motståndets estetik.” Kritiker 27 (2013): 50-55.

 

“Ett ryskt dilemma.” Axess 8 (2012): 26-27.

 

“Identity and the Stranger: A Christological Critique of Refugee Politics.” Political Theology 12.6 (2011): 813-829.

 

“Struggling with Reason. Dostoevsky as Moral Theologian.” Studia Theologica 63.2 (2009): 197-216.

 

“Kolonialistiskt helgon i rättighetskatalogen. En reflektion över yttrandefrihetens status.” Religion och Existens. Årsskrift för Teologiska föreningen i Uppsala (2008): 7-18.

 

“Theology and the Limits of Philosophical Reason.” Svensk Teologisk Kvartalskrift 3 (2002): 140-142.